Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie www.bobrowa.com.pl

Serwis www.bobrowa.com.pl (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników. Gromadzone dane są wykorzystywane przede wszystkim do celów administrowania Serwisem, w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz w celu złożenia rezerwacji internetowej. Administrator nie zabiega o identyfikację użytkowników serwisu. Administrator stosuje ponadto wszelkie wymagane przez prawo środki ostrożności, aby dane, w tym przede wszystkim dane osobowe, były odpowiednio chronione przed ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych i niewłaściwym wykorzystaniem.

1. Postanowienia ogólne

Serwis www.bobrowa.com.pl jest prowadzony przez Bobrowa Chata – Gospodarstwo Agroturystyczne z siedzibą w Dół 1C, 14-202 Dół (dalej „Administrator”), które jest administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

2.1 W związku z przetwarzaniem danych każdemu Użytkownikowi przysługuje szereg uprawnień. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i inne.

2.2 Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym organom ścigania.

2.3 Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów: firmie księgowej, świadczącej usługi obsługi księgowej, firmie (kancelarii) prawniczej, świadczącej usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

2.4 W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do usług innych firm, w tym wtyczki portali społecznościowych (Facebook), map (Google Maps) i filmów (YouTube). Korzystanie z tych alikacji może powodować przesyłanie informacji o Użytkownikach do zewnętrznych podmiotów.

2.5 Przy niektórych treściach w Serwisie stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych (Facebook, Google+, Twitter, Pinterest). Za pomocą tych funkcji Użytkownik może podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomymi z danych portali społecznościowych lub je polecić.

2.6 Dodatkowe dane osobowe zbierane są także w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz (kontakt, rezerwacja), wyraził na to zgodę. Powyższe dane wykorzystywane są wyłącznie do wykonania danej funkcji.

2.7 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: chata@bobrowa.com.pl.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

3.1 Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów, których dane kontaktowe podane są w Serwisie lub do których prowadzą odnośniki.

3.2 Administrator nie odpowiada za zasady prywatności innych serwisów, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na stronach Serwisu.

4. Pliki Cookies

4.1 Serwis korzysta z plików cookies.

4.2 W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (tymczasowe) oraz stałe (przechowywane do czasu opuszczenia serwisu lub wyłączenia przeglądarki).

4.3 W ramach Serwisu z uwagi na funkcję stosowane są następujące rodzake plików cookies: niezbędne (umożliwiające korzystanie z usług w ramach Serwisu), wydajnościowe (umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu), funkcjonalne (umożliwiające zapamiętywanie ustawień Użytkownika), reklamowe (umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań).

4.4 Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych, co pozwala na tworzenie statystyk oglądalności strony głównej i podstron serwisu.

4.5 Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Zmian tych dokonać można za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

5. Postanowienia końcowe

5.1 W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się z powyższą Polityką Prywatności, prosimy o niekorzystanie z usług serwisu.

5.2 Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator informować będzie w sposób widoczny i zrozumiały.

Kontakt:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności i danych osobowych, chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, możliwy jest kontakt: chata@bobrowa.com.pl.